Napsali o nás…

Budova Bílé růže, kde máme náš klub

Tento příspěvek je zkopírován z digitální kroniky obce Holasovice. Netušíme, kdo je autorem a proč se objevil právě na stránkách této obce. Protože však popisuje výstižně skutečnosti, které se na zasedání obce Dolní Dunajovice projednávali, rádi ho sem vkládáme.

https://kronika.library.sk/dko-holasovice/en/detail-hol_us_auth-0000888-3-Zasedani-zastupitelstva-obce-Dolni-Dunajovice/?disprec=3&iset=1

Podle programu třetího zasedání obecního zastupitelstva bylo původně plánováno, že hlavními tématy budou koupě vinařského areálu na ulici Zahradní a schválení dotací pro různé spolky. Nicméně, vzhledem k přítomnosti většiny členů Kulečníkového klubu Dolní Dunajovice (KK DD), se nakonec zaměření zasedání změnilo a hlavním bodem programu se stala výpověď KK DD z objektu Bílé růže, který má v příštím roce projít rekonstrukcí.

Toto téma bylo řešeno až v závěrečné části programu, v rámci bodu „Různé.“ Předtím byla prezentována studie týkající se rekonstrukce Bílé růže, ve které se uvažovalo o přidělení prostor, které KK DD v současné době využívá, Klubu důchodců. Předseda KK DD, Vít Záboj, poté přednesl stručné shrnutí osmileté historie klubu a také vyjádřil stanovisko členů klubu, kteří respektovali výpověď, ale zároveň žádali o pomoc a spolupráci obce při přípravě nové herny pro klub. KK DD měl v plánu nové prostory v podkroví kabin TJ Sokol, což bylo řešení, s nímž souhlasil i tento spolek.

Po delší a místy bouřlivé diskuzi zastupitelstvo přijalo usnesení, že obec a KK DD budou společně podnikat kroky, které povedou k vytvoření nového zázemí pro tento spolek.

https://kronika.library.sk/dko-holasovice/en/detail-hol_us_auth-0000888-3-Zasedani-zastupitelstva-obce-Dolni-Dunajovice/?disprec=3&iset=1