Stávající prostory našeho klubu

20220928_092426

Jak to vše začalo…

„Od roku 2014 jsme pronajímali prostory v obecní budově bývalé hospody Bílá růže v Dolních Dunajovicích a využívali je pro provoz naší kulečníkové herny. Když jsme poprvé požádali o pronájem těchto prostor od obce, byl v plánu, že celý objekt bude rekonstruován a přeměněn na spolkový dům a zázemí pro činnosti místních spolků. V té době byly tyto prostory nevyužívané, opuštěné a zdevastované. Posledními uživateli byl filmový štáb, který natáčel seriál „VINAŘI“ v naší obci a v okolních regionech. Bylo nezbytné prostory vyklidit, provést opravy elektrického a topného systému, nový nátěr, položit koberce a vybavit okna závěsy a garnýže, stejně tak jsme zajistili údržbu toalet. Jinými slovy, bylo nutné tyto prostory uvést do stavu, který by byl vhodný pro provoz.

Požádali jsme obec Dolní Dunajovice o finanční pomoc v podobě půjčky na tento účel, a obec nám vyšla vstříc a poskytla finanční prostředky. Ty jsme následně vrátili, jak bylo dohodnuto. Současně jsme úspěšně podali žádost o dotaci u Jihomoravského kraje, která nám byla schválena.

S těmito finančními prostředky jsme vybavili naši hernu kulečníkovými stoly, osvětlením, počítadly, kulečníkovými koulemi, tágy a dalším vybavením nezbytným pro provozování herny.“

V průběhu posledních let jsme s velkým úspěchem provozovali náš kulečníkový klub a hernu v těchto prostorách. Plánovali jsme, že v budoucnosti dojde k rekonstrukci budovy, která bude transformována na spolkový dům, sloužící místním spolkům pro jejich aktivity. Avšak, jak to bývá, po volbách v roce 2022, došlo k výměně vedení obce a nové vedení zrušilo naše i obecní plány.

Následně v únoru 2022 náš kulečníkový klub obdržel výpověď z pronajatých prostor spolu s informací, že obec nepočítá s pokračováním naší činnosti v těchto prostorách. Tato zpráva nás zaskočila a byli jsme znepokojeni tím, že nikdo z nového vedení obce nás nekontaktoval. Nezajímal se o naši činnost, naše úspěchy, které reprezentovaly naši obec, nebo o počet našich hráčů, kteří se v naší herně scházejí. Zdálo se, že nové vedení obce jedná rozhodně, aniž by hledalo možnosti zachování našeho klubu a jeho aktivity.

V této situaci jsme se rozhodli jednat a sepsali jsme žádost o zařazení bodu týkajícího se našeho kulečníkového klubu na program veřejného zasedání zastupitelstva obce. Cílem bylo společně s vedením obce hledat způsoby, jak zachovat naši činnost a nepřerušit ji. Ti, kteří rozumí sportovnímu prostředí, si uvědomují, jak by ukončení naší činnosti a následné obnovování mohlo být náročné.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce se zúčastnilo přibližně 25 hráčů našeho klubu. Po bouřlivé diskuzi a zohlednění našich argumentů a návrhu řešení, včetně navržených nových prostor pro naši hernu, zastupitelstvo obce přijalo usnesení o předběžném souhlasu s rekonstrukcí prostor nad kabinami fotbalového klubu TJ Jednoty pro naši hernu. Toto rozhodnutí nám dává naději na zachování naší činnosti.

Nyní je na řadě práce na vizualizaci nové herny, přípravě a podání potřebných dokumentů na úřady pro změnu užívání prostor a přestavbu naší herny. Zároveň budeme spolupracovat s místními orgány na dalších krocích, které nám umožní bezproblémově přestěhovat naše vybavení a pokračovat v našem kulečníkovém klubu.

Je důležité, že jsme našli společné řešení a že naše činnost bude moci pokračovat. Děkujeme všem, kdo nám v tomto procesu podali ruku, a jsme přesvědčeni, že náš kulečníkový klub nadále přinese radost a zábavu místní i okolní komunitě.